Aqa Restaurant & Pub Bratislava - Staré Mesto

Fazuľová
811 07 Bratislava - Staré Mesto Bratislavský kraj
Slovakia

www.aqa.sk/

+421 2/524 422 22

DIE
10:00
22:00
HËN
09:00
22:00
MAR
09:00
22:00
MËR
09:00
22:00
ENJ
09:00
22:00
PRE
09:00
22:00
SHT
10:00
22:00

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Restorant, Bar

flag SK