Street 54

Obchodná
811 06 Bratislavský kraj
Slovakia

street54.sk/

+421 903 471 771

DIE
10:00
22:00
HËN
09:00
22:00
MAR
09:00
22:00
MËR
09:00
22:00
ENJ
09:00
22:00
PRE
09:00
22:00
SHT
10:00
22:00

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Restorant

flag SK