Parta

Panská
811 01 Bratislavský kraj
Slovakia

www.parta.sk/

+421 908 386 220

DIE
10:00
18:00
HËN
10:00
18:00
MAR
10:00
18:00
MËR
10:00
18:00
ENJ
10:00
18:00
PRE
10:00
18:00
SHT
10:00
18:00

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Veshje, Dyqan

flag SK