Museu de la Miniatura Nicolai Siadristy Ordino

visitandorra.com/es/cultura/museo-de-la-miniatura/

+376 838 338

DIE
09:30
13:30
HËN
09:30
13:30
15:30
19:00
MAR
09:30
13:30
15:30
19:00
MËR
09:30
13:30
15:30
19:00
ENJ
09:30
13:30
15:30
19:00
PRE
09:30
13:30
15:30
19:00
SHT
09:30
13:30
15:30
19:00

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Muze

flag CA