Slezska nemocnice v Opave, p. o., Olomoucká, Opava, Czechia Opava

Olomoucká
746 01 Opava Moravian-Silesian Region
Czechia

www.nemocnice.opava.cz/

+420 533 766 111

DIE
HËN
MAR
MËR
ENJ
PRE
SHT

A jeni pronar i kësaj biznesi?
Sugjeroni një ndryshim

Më shumë

flag EN
0 komente

Slezska nemocnice v Opave, p. o., Olomoucká, Opava, Czechia Opava

Më shumë tours seshpejti